Gå til sidens hovedinnhold

Venstres kraftfulle tiltak til irritasjon og fortvilelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ser at gruppelederen for mikropartiet Venstre i Bodø påstår at det er bred enighet om at klimautfordringene er blant de største oppgavene i vår tid. Dette er nok en sannhet med visse modifikasjoner. Det er godt mulig at flertallet av Venstres snaut 6000 medlemmer har fått en "klimareligiøs" åpenbaring, men stadig større del av Norges befolkning ser hva slik nyreligiøsitet fører med seg av ulemper. Og de reagerer. De reagerer mot at linjeleia på strømregninga har blitt mange ganger større enn prisen på strømmen. De reagerer mot den usosiale bompengebelastningen som gjør store innhugg i privatøkonomien til de fleste, både i form av stadige fakturaer fra bompenge-"mafiaen", samt at dette gjør de fleste varer og tjenester dyrere (i form av økte transportavgifter). De reagerer mot den galopperende raseringen av naturen for å bygge vindmøller. Økte billettpriser både for fly og ferjer får mange til å fortvile. Med innføring av den relativt uprøvde hydrogendrifta på de værutsatte ferjesambandene her i Nord-Norge, får vi verken større sikkerhet eller lavere billettpriser. Slik politisk teknologi-styring vært prøvd tidligere i Sovjetunionen - det gikk absolutt ikke.

I samband med alle disse håpløst fordyrende tiltakene vi tvinges til å finansiere, benyttes hele tiden "vi må redde klimaet"-unnskyldningen. Klimaet styres av en rekke faktorer, og de som virker kraftigst har vi absolutt ikke herredømme over. Undersjøiske havstrømmer som flytter på temperaturer fra flere hundre år tilbake, varierende skydekke, planetbaner, varierende solaktivitet, kosmisk stråling, vulkaner m.m. har langt kraftigere klimapåvirkning enn sporgassen karbondioksid.

Facebook-gruppa "Folkeopprøret mot klimahysteriet" har for tiden omkring 166000 medlemmer – 26 ganger mer enn Venstre. Det skal forundre meg mye om ikke en god del av medlemmene fra dette folkeopprøret slår til i 2021 med direkte politiske utspill som vil gå på å fjerne klimareligiøse politikere både fra lokal- og riks-politikk.

Kommentarer til denne saken