Gå til sidens hovedinnhold

Venstre vil ha gode liv for skeive og transpersoner

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frihet, muligheter, fellesskap og trygghet må gjelde for transpersoner og for skeive. Alle skal kunne ha et best mulig liv. Gode levekår. Venstre vil rette opp de skjevhetene som rammer skeive og transpersoner i Norge.

Den nye levekårsundersøkelsen viser at mange skeive og transpersoner lever gode liv, samtidig har flere svart at de har dårligere livskvalitet enn heterofile og cis-personer. Det gjelder særlig blant bifile og transpersoner. Levekårsundersøkelsen er det viktigste kunnskapsgrunnlaget vi har, og de nye funnene viser at det er fortsatt er behov for en innsats for å bedre levekårene til skeive og transpersoner i Norge.

Hvordan er det å være skeiv i Norge i 2021? Vi er et åpent, inkluderende og godt samfunn på mange måter. Likevel får vi stadig høre om skeive og transpersoner som har blitt utsatt for vold, hatkommentarer og om personer som opplever å bli diskriminert på jobb og i lokalsamfunnene. Dette kan ikke vi som politikere, eller vi som medmennesker stå å se på! Slik skal det ikke være.

Onsdag 23.juni kom en ny, nasjonal undersøkelse om levekår blant skeive og transpersoner. I undersøkelsen skårer transpersoner lavere når det gjelder psykisk helse og arbeidsevne, og rapporterer at de oftere har tenkt på eller forsøkt å ta selvmord. De er mer ensomme og har lavere tilfredshet med livet. 1 av 4 transpersoner har også opplevd å bli utsatt for trusler om vold, og rundt 1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep. Bifile opplever mer diskriminering enn homofile og heterofile. Homofile og bifile menn, og bifile kvinner, skåret høyere på ensomhetsskalaen enn de andre, og begge grupper av transpersoner skåret høyere enn cispersoner.

Selv om skeive og transpersoner for det meste rapporterer at de er fornøyde med livet, er mye i rapporten trist lesning. Det kan ikke være slik at noen grupper i samfunnet blir utsatt for slik hat og diskriminering. På bakgrunn av dette har regjeringen lagt frem en handlingsplan mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Handlingsplanen inneholder 46 tiltak.

Målet med handlingsplanen er å få bedre og mer åpen kjønns- og seksualundervisning, bedre levekårene og livskvaliteten for skeive og styrke samarbeid med sivilsamfunnet og gi støtte. Det er også viktig at skeive og transpersoner får likeverdige offentlige tjenester, et likestilt arbeidsliv og at de opplever det trygt i nærmiljøene og i det offentlige rom. Et annet viktig punkt i handlingsplanen er at Venstre og regjeringen vil forby konverteringsterapi. Legning kan nemlig ikke endres gjennom terapi, og skeive burde slippe å gå igjennom denne forferdelige prosessen!

Venstre mener holdningsarbeid er en viktig del av likestillingsarbeidet, og arbeidet må starte tidlig, i barnehagen. Vi må også styrke seksualundervisningen, og den må inneholde mer enn den gjør i dag. Derfor gir vi allerede støtte til flere skeive organisasjoner som driver opplysningsarbeid i skolen for økt toleranse og kunnskap. Rettighetene Venstre til LHBTI-personer skal samtidig styrkes.

Vi kan ikke godta at skeive og transpersoner utsettes for hets, diskriminering og vold. Det skal være trygt å være skeiv og trans i Norge! I et demokratisk og fritt land skal alle ha den friheten og muligheten til å være den en vil, og være forelsket i den en vil.

Alle skal få være den man er, uavhengig av hvor man bor, hvilken bakgrunn eller seksuell orientering man har. Og alle skal få leve gode liv uten vold, hat og diskriminering! Venstre mener samfunnet er best når det har plass til alle typer mennesker. Takk for innsatsen deres.

God pride!

Ida G. Johnsen, Anja Johansen og Vilde Sofie Nohr, stortingskandidater for Nordland og Venstre

Kommentarer til denne saken