Vemodig avskjed for Jan: – Må bare erkjenne at jeg går inn i slutten av livet

Det blir en følelsesladet avskjed nå som det endelige valget om å gi seg er tatt.