Bodø har behov for flere kompetente mennesker og flere bedriftsetableringer. Og det har også mange andre gode byer. Hvordan presenterer så byene seg for å få fram sine attributter? Hvis en interessent skulle gå inn på kommunenavnet, viser raske søk på nettet at kommunenes nettsider gjennomgående er passive og følger samme mal med info rettet mot innbyggerne, naturlig nok. Noen har mindre innslag av typen sommeraktiviteter e.l. Men her er Mo i Rana blant unntakene. Mo slår bl.a. friskt til med å liste opp «Gode grunner til å flytte til Mo i Rana».

Hva så med Bodø ? «Visit Bodø» har en god turistside med attraksjoner og Kulturhovedstad 2024. Men ikke mer som direkte kan fange interessen for jobbsøkere eller bedriftseiere. Særlig informerte næringslivsledere vil kanskje sjekke nettsiden til Bodøområdets Utviklingsselskap (BRUS). Men denne siden er helt introvertert og lister bare opp hvilke firma som eier BRUS. Bodø kommune sin hovedside er også av det passive slaget.

Men «Bodø i Vinden» har en lenke med henvisning til nettsiden «Nye Bodø». Jeg holder meg selv for å være rimelig godt samfunnsorientert, men jeg hadde aldri hørt om denne nettsiden. Og det har sikkert ikke utenbys interessenter heller. Og nettsiden er profesjonell, spennende og kjempegod. Slik lenke bør så absolutt inn hos «Visit Bodø». Og en direktelenke på nettsiden til Bodø kommune ville ha gjort seg. Her kan en komme inn til «Nye Bodø hvis en har fantasi nok til å gå via «Utviklingsprosjekter».

BRUS bør også snarest legge inn en lenke til «Nye Bodø», gå i seg selv og lage en utadrettet nettside på linje med det en venter av et utviklingsselskap. Men i tillegg ta sikte på å bli det stedet på nettet som gir lenke til lett tilgjengelige basisopplysninger nyttig for mulig bedriftsetablering. Slike opplysninger kan f.eks. være en databank over det eksisterende næringsliv, demografiske data, mv. Å bygge opp en databank vil kreve tid og ressurser. Kanskje et første grunnlag kan legges hvis oppgaven gis som en eller flere studentoppgaver på Handelshøgskolen?