Fergeprisene langs nordlandskysten er blitt en het, politisk potet.

Det startet med at Aps nestleder Bjørnar Skjæran lovte å halvere fergeprisene om Ap får makta etter valget. Staten skal betale for det. Så var dette plutselig ikke så sikkert likevel, ifølge partileder Jonas Gahr Støre.

Deretter kom Nordland Høyre. De vil ha fylkestinget med på å halvere fergeprisene allerede i mai. Pengene skal hentes fra fylkeskommunens overskudd og fondsmidler.

Fremskrittspartiet vil også at staten skal ta regninga, og mener det bør skje gjennom kompensasjonspakkene for korona Stortinget allerede behandler.

Også Senterpartiet vil halvere prisene, men de vil ta det gjennom en ordinær stortingsbehandling, noe som vil ta litt mer tid.

Det er positivt at et nesten samlet politisk miljø nå vil senke fergeprisene, men den krangelen vi ser er et uttrykk for at vi ikke er kommet særlig mye videre fra det svarteperspill vi har sett til nå, der fylkeskommunen skylder på regjeringen og regjeringen på fylkeskommunen når det gjelder hvorfor prisene er blitt så høye som de er.

Selv ikke opposisjonen synes å kunne bli enige. Ap nekter å stemme for Frps forslag om å bruke koronapenger, mens Frp ikke vil garantere at de følger Aps linje om saken kommer til ordinær stortingsbehandling.

Frps forslag om å bruke penger fra koronapakken vil falle, og det er like greit. Økte fergepriser kan ikke forklares med pandemiene, og kystens folk trenger mer enn en akutt kriseløsning.

Sjansene er også små for at Høyre får flertall for sitt forslag i Nordland fylkesting.

Dermed blir dette et problem som vil overleve inn i valgkampen. Da har velgerne i Nordland krav på å få vite hva de enkelte partiet faktisk vil gjøre med prisene på ferger og hurtigbåter om de får makta.

Er det Skjæran eller Gahr Støre Aps velgere skal høre på? Vil Høyre at staten skal bidra, eller er det helt opp til fylkeskommunen å senke fergeprisene på egen hånd? Og hva gjør Frp og Sp om de ikke får flertall for sine primære forslag?

Får vi ikke gode svar, risikerer vi at det uverdige svarteperspillet rundt fergeprisene bare fortsetter etter valget.