Torsdag behandlet formannskapet i Bodø kommune finansieringsgrunnlaget for flyttingen av flyplassen, en flytting som åpner for en helt ny bydel.

Dermed er nok en stein lagt i prosjektets grunnmur. Den største av dem kom på plass uka før, da regjeringen varslet at ny flyplass er prioritert i NTP for kommende periode.

Neste steg er kommunedelplanen for den nye bydelen, som vil bli lagt ut på høring allerede til høsten. Den bør så mange som mulig av Bodøs innbyggere engasjere seg i, for dette er et prosjekt uten like - ikke bare i Bodøs historie.

Det er nemlig ikke hver dag noe formannskap behandler en plan hvis tidshorisont strekker seg 100 år inn i framtiden. Det er mye i en by som nettopp feiret sine første 200 år.

I 1816 var Bodø en klynge hus og lagre rundt Hundholmen. Vi er har siden passert 50.000 innbyggere. Over 20.000 av dem er kommet i løpet av de siste 50 årene. Med samme folkevekst de neste 50 vil Bodø ha rundt 75.000 innbyggere i 2071.

Mange hevder at det er urealistisk, siden SSBs anslag viser en klart lavere folketallsvekst framover. Men det er en prognose, intet vitenskapelig bevis. Og Bodø har altså vist før at de kan få til den nødvendige veksten.

En ting er i hvert fall sikkert; gjør man ingen ting kan SSBs anslag til og med bli for optimistisk. Det er dette den nye bydelen griper fatt i; den er et byutviklingsprosjekt som eksplisitt skal tiltrekke seg mennesker og skape befolkningsvekst.

Dette er en befolkningsvekst som er helt nødvendig om Nord-Norge skal bestå som annet enn råvareleverandør og rekreasjonsområde for folk utenfra.

En slik utvikling vil ikke bare svekke Nord-Norge, men også Norges posisjon i Nordområdene. Det er da også en viktig del av regjeringens begrunnelse for å støtte dette prosjektet.

Bodø kommunes andel av finansieringen er 1 milliard kroner. Det er mye for enhver kommune, og krever salg av store arealer til bolig- og næringsutbyggere.

I det ligger det en åpenbar risiko. Uteblir folketallsveksten uteblir også etterspørselen etter arealer. Da sitter kommunen med regninga. Men det er en risiko det er vel verdt å ta. For sitter Bodø kommune i ro og gjør intet, vil milliarden bli småpenger i forhold til de inntekter man vil tape på lavere folketall framover.

Kommunen har dessuten før vist at de takler summer av denne størrelsen. Mange advarte i sin tid mot å bruke 1,2 milliarder til nytt konserthus og bibliotek. Få ville vært uten det i dag. Det samme vil vi forhåpentligvis kunne si om den kommende bydelen etter hvert.

Men da må den utformes slik at den faktisk tiltrekker seg mennesker. Og det kan vi alle være med på å påvirke, ikke minst når bydelsplanen kommer på høring til høsten.