Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Dette berører også buss- og fergetrafikken. Det pågår allerede arbeider ved Festvågfjellet på fylkesvei 834 med manuell dirigering på stedet.

Lørdag stegnes imidlertid veien fra klokken 09:30–14:30.

– Nå skal vi jobbe på en smal, svingete og uoversiktlig strekning, og når vi forsterker veien før asfaltering, bruker vi olje. Da vil vi ikke ha trafikk forbi, både av hensyn til de som arbeider på stedet og de som kjører. Derfor stenger vi en periode inntil fem timer på dagtid, sier byggeleder Inga-Loise Veivåg i Nordland fylkeskommune.

Behov for dagslys

Veien blir stengt ved oppstigningen til Festvågfjellet og ved Skarvvatnet i nordenden. Nødetater kan passere, opplyser fylkeskommunen.

Grunnen til at arbeidet ikke gjøres på natten, er behovet for dagslys.

Dette skjer med buss og ferge på strekningen i perioden:

  • Bussrute 400 innstiller deler av ruten på lørdag. Avgang klokka 10:40 fra Kjerringøy og 11:15 fra Festvåg innstilles mellom Kjerringøy og Valvika. Turen kjører som normalt mellom Skaug og Bodø lufthavn. Øvrige avganger berøres ikke.

  • Avgangene mellom klokka 10:00 og 13:20 blir kansellert, og rutene gjenopptas med avgang kl. 13:35 fra Misten. I perioden mellom kl. 13:35 og kl. 16:15 kjøres det ekstraturer ved behov.

40 minutter ventetid

Det er ikke ventet flere langvarige veistengninger på strekningen, men man må belage seg på å vente inntil 40 minutter.

– Vi ber derfor trafikantene om å beregne god tid hvis de skal passere denne delen av nordsida, og spesielt til avtaler og reiser, som ferga til Kjerringøy. Hvis vi har gode værforhold skal vi være i mål med asfalteringen i slutten av måneden. Følg med på trafikkmeldingene på 175.no, avslutter Inga-Loise Veivåg i Nordland fylkeskommune.