Jeg har kjørt med bil på flere kommunale grusveier i Nordland, men har aldri opplevd maken til elendig vei som på strekningen Finnvik-Brettesnes, på Storemolla i Vågan kommune.

Veien brukes av ett firma i oppdrettsnæringa, to innenfor turisme, Posten og til renovasjon. På den om lag 12 km lange strekningen, Finnvik-Brettesnes, er det flere fastboende og mange hytter og fritidshus. I tillegg til dette er flere firma i gang med et omfattende arbeid med et stort hyttefelt på Brettesnes og bruker veien ofte.

Hvert år, i sommerhalvåret, har veien vært elendig, men i år har tilstanden vært særdeles dårlig. Det er direkte uansvarlig av Vågan kommune ikke å vedlikeholde veien. I tillegg til det som er nevnt foran, har kommunen ansvaret for at ambulanse og «sykepersonell» skal kunne rykke ut. Disse blir nå blir hindret på grunn av elendig vei der Vågan kommunen ikke har gjort sin soleklare plikt med vedlikeholdet.