Det dumpes 8 millioner tonn med plast i havet hvert år. Innen 2030 forventes en dobling. Hvis vi ikke tar grep nå vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Er dette en fremtid vi med god samvittighet kan gå i møte? Vi mener vi ikke kan det.

Det er mange videoer på nyhetene og i sosiale medier om hvordan dyrelivet påvirkes av dette. Fugler setter seg fast, hvalene finner vi strandet med store mengder plast i magen, og nå begynner vi å finne tegn til mikroplast i menneskekroppen også.

Tall fra FN viser at omtrent en million sjøfugl, og ca. 100.000 sjøpattedyr dør hvert år som følger av dette. Reduksjonen av fisk, sjøfugl, hval og andre dyr er skremmende, og de viktigste årsakene er endringene i klimaet og stadig forurensning av havet.

Plasten blir aldri borte når den havner i naturen og havet. Det tar hundre år før det bare smuldrer opp til mikroplast. I Stillehavet mellom Japan og USA har havstrømmer skapt enorme ansamlinger av plastavfall, som i areal er flere ganger større enn Norge. Det sier mye om hvor stort dette problemet har fått mulighet til å vokse seg.

I Norge og på Svalbard ser man en klar fordeling på hvor avfallet kommer fra. Sør i Norge kommer det meste fra aktivitet i hjemmet, industrien og landbruket. På Svalbard og Nord i Norge kommer det meste avfallet fra fiskeri og havbruk.

Havet er matfatet vårt, og vi må ta vare på dyrelivet. Som enkeltmennesker må vi alle ta ansvar for vårt eget avfall. Veien til søppelkassa er verdt turen når du slipper å bli syk senere i livet. De ekstra ti skrittene er godt for helsa di og miljøet vårt når det hindrer deg i senere år å innta mikroplast igjennom maten du spiser.

I fremtiden må vi fortsette å gjennomføre kampanjer som den årlige strandryddedagen, dykking i havet for å rydde opp og tilsvarende. Samtidig er ikke dette alene nok. Derfor vil Nordland Senterparti jobbe for å få på plass gode tiltak både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.