Norge skryter på seg å være et land som er folkestyrt gjennom at vi velger de som skal representere oss gjennom valg. Det er lokalpolitikerne som kjenner lokalsamfunnene de representerer, ikke en gjeng byråkrater i Brussel. Det er folk som ikke er valgt inn av folket for å ta hensyns til deres behov, nei da det de ønsker er å melke oss for resurser. Bare se hvor høye strømprisene blir for hver sjøkabel som blir bygd. Har det norske folk blitt spurt om de ønsker det? Ikke som er meg bekjent iallfall.

Det er på høy tid å få en endring. Få en avtale med resten av Europa hvor vi ikke blir fratatt retten til å forvalte ressursene våre istedenfor personer som ikke vet forskjellen på Kristiansund og Kristiansand. Eller at vi skal bli på pakket en haug av regler på hvor rett og lang agurken skal være, eller hvor mye kanel bakeren få ha i kanelsnurren. Jeg vil helst unngå matsvinn og spiser gjerne en bøyd agurk, og har stor tiltro til norske helsemyndigheter når det kommer til anbefalinger av mat og krydder. Og mye av dette kommer inn i norsk regelverk gjennom EØS-avtalen, og uten noe faktisk politisk debatt.

Derfor sier jeg nei til EU og ja til norsk folkestyre. For det er norske folkevalgte som vet hvordan forholdene i landet er, kontra en gruppe personer som ikke kjenner landet. For hvor mange Stortingsrepresentanter har en faktisk oversikt over alle direktivene som er pålagt oss gjennom EØS-avtalen? For det tror faktisk ikke jeg.

Anita Sjåvik, landstyremedlem i Ungdom mot EU