Samferdselsdepartementet gir konsulentselskapet KPMG oppdrag om å se nærmere på hvordan motorsykler kan bidra som miljøvennlig transportalternativ og hvordan man tilrettelegger for det.

– Regjeringen vil legge bedre til rette for motorsykkel som miljøvennlig transportalternativ, fordi de skaper mindre køer, gir mindre lokal forurensing og mindre behøv for parkeringsplasser. Jeg er fornøyd med at vi skal utrede dette nærmere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i ei pressemelding.

Konsulentselskapet skal vurdere de miljømessige konsekvensene av å erstatte bilbruk med motorsykkel i det daglige. De har allerede satt i gang og jobben skal være ferdig i desember.

Bakgrunnen for oppdraget er den såkalte Jeløyaplattformen til regjeringen, der de vil legge bedre til rette for motorsykkel.