Fryktet for sikkerheten: – Nå skal veien være tryggere

Adkomstveien til det nye stasjonsområdet på Lemmen i Sørfold kommune er utført og veien er åpnet for fri ferdsel.