Vedtok flere hjelpepunkter for næringslivet og innbyggerne i Bodø