Stortingsflertallet er skuffet over regjeringen, og det med god grunn. Skuffet er man også i Bodø, og i Forsvaret.

Bakgrunnen er et såkalt anmodningsvedtak Stortinget gjorde i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett der regjeringen ble bedt om å gjennomføre en flytting av deler av luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan.

Dette er i tråd med et uttalt ønske fra Forsvarssjefen, som mener dette vil styrke vår forsvarsevne.

I det framlagte budsjettet nekter likevel regjeringen å legge opp til en slik flytting. Det får opposisjonen til å reagere.

Til AN sier Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran at dette er skuffende og viser ei regjeringen som ikke tar Stortinget på alvor og sliter med å prioritere Nord-Norge.

Mens Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete sier til Forsvarets forum at regjeringens nei er «uhørt».

Regjeringens begrunnelse er at Forsvaret er under omstilling og at det derfor er riktig å «videreføre de sentrale ledelseselementene ved de eksisterende lokasjonene».

Navarsete sier den begrunnelsen ikke holder. Forsvaret er stadig i en omstilling. Omstilling kan derfor ikke brukes som begrunnelse for å fryse strukturen nå, stikk i strid med Forsvarssjefens råd.

Han er nemlig helt klar på at når de militære luftoperasjoner i fredstid skal ledes fra Bodø, er det en svakhet i organiseringen at sjefen for luftforsvaret ikke er fysisk til stede.

Det er ingen hemmelighet at Forsvarssjefens forslag om å flytte 200 arbeidsplasser fra Rygge til Reitan ble møtt med sterk motstand i Østfold.

Blant annet gikk Moss Høyre svært høyt på banen og hevdet at Forsvarssjefens ønske bunner i at han selv er fra Nord-Norge og ikke i en fagmilitær vurdering. Det er grove anklager og AN vil på ingen måte hevde at de deles av regjeringen.

Men resultatet av dens vurdering blir uansett det samme; man havner på en løsning som beholder arbeidsplassene på Østlandet, selv om det etter forsvarssjefens vurdering vil svekke vår forsvarsevne.

Det er stortingsvalg til høsten og mange velgere i Nordland og Nord-Norge vil nok merke seg regjeringens veivalg i denne saken.

Det vil neppe styrke regjeringspartiene i velgergrupper der de allerede sliter tungt. Kanskje det til og med kan skade dem blant velgere som til nå har hatt sans for regjeringens politikk.

Uansett tyder alle meningsmålinger på et regjeringsskifte fra høsten av. Det betyr at løpet langt fra er kjørt for en delvis flytting av luftforsvarets ledelse til nordområdene, i hvert fall ikke om vi skal stole på Skjæran og Navarsete.

En slik flytting vil gi oss et sterkere Forsvar og bør slik sett være helt uproblematisk.