Ønsker bruk av løsninger fra næringsliv/organisasjoner, kort sagt fjerning av topp folkevalgte fra posisjoner, fra formannskap, fylkesråd, regjering m.v. i alvorlige "mobbe-/overtramp saker, for eksempel Bodøs varslingssaker gitt alvorlige utfall.

Eksempel: Ordfører går på dagen, men beholder sin posisjon som folkevalgt til kommunestyret, dog ikke til formannskap, viktige tillitsverv for øvrig.