Varsler millionsøksmål mot Salten-kommuner etter slamstrid

Anbud om slamtømming kan koste dyrt.