Det er rare tider for alle nå. Smitte og sykdomsfare rammer alltid de svakeste hardest, og også tiltakene som må gjøres for å begrense smitte er krevende for mange. I disse tider er det godt å se at så mange vil hjelpe hverandre, vil bruke fantasien for å skape fellesskap selv om vi i mindre grad kan samles. I kirkene følger vi myndighetenes anvisninger, og det betyr at det meste av aktiviteten er stanset. Men fellesskapet er der, og de ansatte er på jobb, ikke minst på sosiale medier og telefon. Kontakt oss gjerne!

Ved gravferd må vi begrense antall til stede, og sørge for at vi holder avstand. Det betyr at det bare er de nærmeste pårørende som kan delta. Men fortsatt trenger sørgende støtte og trøst fra andre. Bruk telefonen og fantasien! Når gravferden skal forberedes, må vi også tenke smittevern, og der det er mulig bør samtaler skje i rom der avstand kan holdes – f.eks. kirkerom.

Dåp og vigsel kan fortsatt skje, men med strenge antallsbegrensninger. Sammen med presten går det an å finne gode løsninger som ikke setter noen i fare.

Våren er også tid for å forberede konfirmasjon. Dette året kan det bli annerledes måter enn vi hadde tenkt. Den enkelte menighet vil, sammen med konfirmantfamiliene, finne løsninger. Det kan bli konfirmasjon med få til stede, eller det kan utsettes. Uansett vil menighetene ja kontakt med konfirmanter og foresatte, med nettbaserte konfirmantopplegg framover. Nå er vi med på noe som ingen av oss har erfaring med fra før. Dette er tiden for å støtte hverandre, huske de som er alene eller har det strevsomt fra før, og hente fram de viktigste verdiene våre; tro, håp og kjærlighet.