Snøskredfaren øker i Salten: – Kan gå enkelte store skred

DEL

Med mildværet øker skredfaren i Salten: – Kan gå store skred

– Det er fare for naturlig utløste våte skred, i høyfjellet kan det gå enkelte store skred, melder Varsom.no.

Rådet er å unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes.

– Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger, melder Varsom.no.

Det er fravær av nattefrost og regn på et allerede svekket snødekke som gjør at faren for våte skred øker under mildværsgrensen.

– Det ventes mange små skred. Høy mildværsgrense og nedbør som regn gjør at de vedvarende svake lagene av kantkorn høyt i snødekket vil få første gjennomfuktig. Her ventes det enkelte store skred, skriver Varsom.no videre.

For mot de høyeste toppene kan det kortvarig danne seg mindre ustabile nysnøflak.

– Det gamle laget med kantkorn fra slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, og det kan etter hvert begynne å gå enkelte store skred når fukten når dette laget.

Artikkeltags