– Strømprisene ser ut til å holde seg høye utover vinteren

En må tilbake til vinteren 2010–2011 for å finne like høye strømpriser.

En må tilbake til vinteren 2010–2011 for å finne like høye strømpriser. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I Norge og i Europa for øvrig er kraftprisen en het potet om dagen. Men hvorfor har strømprisene vært uvanlig høye det siste halvåret?

Her er svaret.

Salten Kraftsamband (SKS) registrerte den siste uka i februar et tilsig til deres magasiner på 33 GWh (1 GWh er en million kilowattimer). Det er 345 prosent av det som er normalt for denne perioden av året.

I slutten av februar var tilsiget til vannmagasinene i Norge det dobbelte av hva som er normalt for den uken i året.

– I inneværende uke er det ventet at tilsigene blir enda høyere. Likevel bedres hydrologien (vannkretsløpet og vannressursene i hydrosfæren) minimalt på grunn av lite snø, melder kommunikasjonssjef i SKS, Andreas Opheim, i en pressemelding.

95 prosent normal snø

Og ifølge NVEs Kraftsituasjonsrapport, ble tilsiget i forrige uke 1,5 TWh (Terrawattime). Det utgjør 270 prosent av det normale.

– Til tross for tilsig betydelig over det normale, styrkes ikke den hydrologiske balansen tilsvarende. Nasjonalt er snømengden i magasinområdene er rundt 35 TWh, det vil si 14 TWh mindre enn normalt. For SKS er magasinsituasjonen i våre større reguleringsmagasin omtrent som normalt, med unntak av Lomivatn i Sulitjelmavassdraget, som ligger noe lavere, påpeker Opheim videre.

Snøsituasjonen viser således at SKS i dag har 95 prosent av normal snø.

– Det milde været i forrige uke har imidlertid tært noe på snøen i lavere liggende områder, mens det i de høyere feltene har gitt økende snømagasin, forteller han.

Væravhengig

Strømprisene har som kjent vært uvanlig høye det siste halvåret. Mange lurer på hvorfor det ble slik og hva en kan vente seg videre utover vinteren. 

SKS informerer om hvorfor strømprisen har vært såpass høy:

– Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft, som normalt gir oss god tilgang på ren og rimelig strøm. I fjor hadde vi en rekordtørr sommer og det kom 13 TWh mindre nedbør enn normalt. Det tilsvarer årsforbruket til 800.000 husstander. I tillegg brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere. Dessuten økte prisene på fossil kraftproduksjon i Europa. Det er positivt for miljøet at det blir dyrere å slippe ut klimagasser, men det påvirker også norske strømpriser fordi vi er tett koblet sammen med det europeiske kraftmarkedet.

Og om hvordan strømprisene vil utvikle seg videre utover vinteren, opplyser de:

– Månedskontraktene for mars/april ligger rundt 40 øre/kilowattime på strømbørsen Nasdaq. Det vil si at markedets prisforventninger har falt betydelig. Prisene vil påvirkes av blant annet temperatur (forbruk), nedbør til magasinene og vindkraftproduksjon de kommende månedene.

En må tilbake til vinteren 2010–2011 for å finne like høye priser.

– I seksårsperioden 2012–2017 hadde vi derimot lave strømpriser. Dette er normale variasjoner som vi må regne med i et væravhengig kraftsystem, melder SKS videre.

550 kroner mer

Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på kraftbørsen NordPool. Hittil i år har snittprisen vært rundt 50 øre per kilowattime (kWh), mot 32 øre i januar 2018 (ekskl. nettleie og avgifter).

– En husstand med et årsforbruk på 16.000 kWh må betale rundt 550 kroner mer for strømmen i januar enn samme periode i fjor.

Det er litt under 20 kroner per dag.

– Prisene ser ut til å holde seg høye utover vinteren, men før eller siden vil de falle tilbake til normalen. Vi må ikke glemme at vi har hatt Europas laveste strømpriser i nesten 20 år – og slik vil det fortsette, orienterer SKS.

Artikkeltags