Luftforsvaret: - Såpass mye insinuasjoner og usannheter at vi må komme med fakta

Av
DEL

MeningerRedaktør i AN Tore John Andreassen, bruker tirsdagens Apropos til å så tvil rundt måten kampflyvåpenet løser sitt beredskapsoppdrag ut fra basen i Bodø.

APROPOS: Dagen da det blåste for mye for Forsvaret...

Vi er kjent med at apropos-spalten er en mulighet for avisens ansatte til å komme med noen ”freske fraspark” men denne er likevel fylt med såpass mye insinuasjoner og usannheter at vi må få komme med litt fakta.

På flystasjonen i Bodø står to F-16 på 15-minutters beredskap. Døgnet rundt. Året rundt. Dette er en beredskap som Norge har holdt på vegne av NATO i flere tiår. Kampflyoperasjoner vil aldri være uten risiko, men vi gjør det vi kan for at både materiell og personell skal returnere etter utført oppdrag. Et formidabelt arbeid med flytrygging i Luftforsvaret gjennom mange år har gjort at der vi tidligere hadde opptil flere havarier i året, noen ganger dessverre også med tap av liv, så er det nå mange år siden vi mistet ett av våre kampfly.

15. januar i år var det uvær i Bodø, med relativt mye vind. Men ikke ekstremvær for oss som har levd her oppe noen vinterdager. Likevel var forholdene av ulike årsaker slik at de var utenfor det vi tillater under fredstisforhold. Her tar vi hensyn ikke bare til det som skal til for å fly kampflyet på en trygg måte, men også muligheten for å komme fra en eventuell utskytning, med påfølgende landing i fallskjerm, uten å sette liv og helse på spill.

REAGERER: Andreassen er tydeligvis av den mening at jagerflyene, de skal opp uansett værforhold dersom russerne viser seg i lufta langs norskekysten.

Beredskapsflyene i Bodø står likevel på en skarp beredskap. Dersom de russiske flyene denne januardagen hadde vist et flymønster som tilsa at de var i ferd med å krenke norsk luftrom, så ville vi selvfølgelig ha sendt opp flyene.

Nå var ikke dette tilfelle i saken Andreassen drar frem. De russiske flyene fløy stabile kurser godt ute i internasjonalt luftrom, og våre dyktige folk som monitorerer luftrommet med andre sensorer, følte at de hadde god kontroll. Derfor så vi ingen grunn til å utsette våre folk på beredskap for unødvendig risiko.

Bare en eneste gang har jeg stått i operasjonssenteret ved flystasjonen i Bodø og sett daværende sjef Brigader Per Egil Rygg ta den tøffe beslutningen om å sende ut jagerflyene på tross av disse bestemmelsene.

Det var da fem av luftforsvarets egne var savnet ved Kebnekaise i mars 2012.

Dersom Avisa Nordland ved neste tilfelle, heller enn å lese aldrimer.no tar kontakt med oss i Forsvaret for å høre hva som ligger bak de beslutningene vi tar, så svarer vi gjerne.

Vi som har valgt å jobbe i Forsvaret er villige til å risikere livet den dagen det kreves.

Da to russiske bombefly passerte utenfor kysten vår, godt ute i internasjonalt luftrom 15. januar, var ikke dette denne dagen.

Artikkeltags