Innbyggerne i Nord-Norge har ikke tillit til politikernes håndtering av ekstremvær

Stormen Ylva slo til på Fauske i 2017.

Stormen Ylva slo til på Fauske i 2017.

DEL

Norge opplever stadig flere klimarelaterte naturskader, men fire av ti nordmenn har ingen eller liten tillit til at kommunepolitikerne har nok kunnskap til å ivareta sikkerheten deres ved ekstremvær.

- Vi er bekymret for at folk flest blir skadelidende som følge av at ingen tar tydelig politisk lederskap for å ruste Norge for klimaendringer. Vi etterlyser en nasjonal plan for klimatilpasning, og vi mener det overordnet ansvaret må plasseres hos et medlem av regjeringskollegiet. Norge trenger en klimatilpasningsminister, sier administrerende direktør Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind.

I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fremtind svarer 38 prosent at de har ingen eller liten tillit til at kommunepolitikerne har nok kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning til å ivareta deres sikkerhet.

Kun sju prosent av de spurte uttrykker stor tillit. Lavest tillit finner vi blant de som bor i Agderfylkene, Rogaland og i Nord-Norge, samt de mellom 25 og 44 år.

- Små kommuner har i mye mindre grad integrert hensynet til klimatilpasning i sine planer. Kommuner lar seg fortsatt friste til å tillate utbygging på attraktive, men risikoutsatte, tomter nær sjø og elver, sier samfunnsforsker Gro Sandkjær Hanssen ved By- og regionforskningsinstituttet i OsloMet.

Artikkeltags