Han er raus med ord, Jahn A. Johansen, der han kommenterer undertegnedes artikler om vindkraft, men tiraden er spekket med svada, og man får inntrykk av at skribenten er dårligere til å annamme logiske intensjoner enn selve Fanden er når han leser Bibelen (AN 8/11-21). Ikke desto mindre, hans postulater vil bli refusert, og det punkt for punkt som følger:

Greta Thunberg er ikke min «ledestjerne» eller mentor, men på grunn av hennes ungdommelige entusiasme for en sak som hun forstår kvintessensen av, imponerer hun meg, og jeg deler hennes oppfatninger, idet jeg også forholder meg til de mange tusen forskere innen klimavitenskapen. Hva selve personen Greta angår, har hun mer logisk sans i sitt lille hode enn alle «klimarealister» har til sammen.

Opponenten mener han «har lest mye om ulemper» vedrørende vindkraft, og ramser opp at de er «ustabile, naturødeleggende, forurensende, utslitte, dreper fugler og insekter, er unødvendige, ulønnsomme og trenger subsidier.» Amen! Dersom opponenten hadde lest andre kilder til opplysning i saken, ville han ha kunnet lært at samtlige av disse innsigelsene mot objektet, er overkommelige problemer. Han kunne lest undertegnedes artikler på en mer åpen måte, for dernest søkt profesjonell litteratur og ditto lett tilgjengelige fagtidsskrifter.

Texas-saken er blitt grundig beskrevet i flere fagblader og i pressen (bl.a. Wall Street Journal, som mener at kritikken mot vindturbinene er gale), og i korte trekk også omtalt av undertegnede (AN 3/11-21). Det var ikke de sviktende vindturbinene som hadde skylden for at noen frøs i hjel under ekstremkulden i februar. Under full effekt utgjør vindturbinene kun 7 % av strømforsyningen i delstaten, mens de øvrige 93 % leveres av garbish-, gass-, kull- og vannverk. I mer og mindre grad kollapset disse strømverkene; noe som kritikerne blant klimarealistene har forsøkt å kamuflere. Lettere å legge skylden på vindturbinene, selvsagt.

Naturvandalisme? Herr Johansen bekymrer seg over «naturødeleggelsene» ved vindkraftutbyggingen. Hvilke ravasjer etableringen av demninger, stasjoner, rørgater og veier har bibrakt landskapene, regnes ikke. Han nevner også at turbinene må sprøytes med forurensende væsker mot nedising. Det må også tusenvis av fly og andre vehikkels under gitte forhold. Hva angår gjenbruk av skadde turbin-blader, har man for lengst funnet metoder for dette (tidligere omtalt). Og: Fugle- og insektdød synes også å plage noen; det er jo bedre å la uønskede vesener krepere av gifter som landbruket sprøyter ut over enger og buskfelter, for det er igjen en sak om økonomi. At også denne form for forgiftning rammer andre skapninger enn dem «krigen» primært er rettet mot, «glemmes» av både bønder og klimarealister.

Det er en myte at Norge er selvforsynt med elkraft. Det er også en egoistisk – og urealistisk – tanke at man ikke skal selge elkraft til utlandet. Skal vårt land bestå, kommer man ikke utenom eksport og import! Dette skulle være tydelig nok, med referanse til norsk eksport av gass, olje, metaller og sjømat!

Nota bene: Vindkraft kan bygges uten subsidier, og – vind gir vinning!

  • Sterke vindkast gir eken dype røtter! George Herbert (1593-1633), walisisk lyriker/poet.