Norge er på full fart inn i en fjerde smittebølge. Smittetallene er nå like høye som, om ikke høyere enn i mars, og det såkalte R-tallet ligger i mange kommuner over 1,0, noe som vil gi videre økning i smitten.

Likevel er det ingen grunn til å tro at Norge igjen vil bli stengt ned. Årsaken er at de som blir smittet nå får langt mildere symptomer, færre må legges inn på sykehus og færre trenger respirator.

Dermed truer pandemien ikke lenger med å skape et sammenbrudd i sykehusvesenet.

Covid-19 er dermed blitt en sykdom de fleste av oss kan leve noenlunde normalt med. Forutsatt at vi er vaksinerte.

Høy grad av vaksinering er da også hovedårsaken til at sykdommen ikke lenger rammer like hardt, ja, nesten alle som nå smittes og trenger innleggelse er uvaksinerte.

Da er det bekymringsfullt at enkelte grupper fremdeles er skeptiske til å ta vaksinen, og da særlig den andre dosene.

Ifølge kommunelege Jan Håkon Juul i Vågan går det nå sakte med påmeldingen til dose to i kommunen. Han sier til Lofotposten at årsaken til dette blant annet kan være at folk er redde for å få flere og sterkere bivirkninger av Moderna-vaksinen.

De aller fleste får nå denne som dose to. – Jeg har fått høre at det er en «snakkis» at mange har ligget strak ut etter dose to, og jeg er nå redd for at dette bidrar til at mange ikke vil ta vaksinen, sier Juul.

Det er et faktum at de som får dose to av såkalte mRNA-vaksiner (Pfizer og Moderna) får sterkere bivirkninger enn av dose en. Det skyldes at dose to er kraftigere, for å gi ekstra beskyttelse.

Dette er likevel bivirkninger mer preget av kvalme, slapphet og smerte enn av fare for liv og helse. Det er derimot viruset man tar vaksinen mot; det kan både påføre det alvorlig sykdom og drepe deg!

Det burde derfor være et svært enkelt valg: ta vaksinen! Slik gjør du tilværelsen tryggere, både for deg selv og alle rundt deg.

Sist uke var 70 prosent av alle nyinnlagte pasienter med covid-19 uvaksinerte. Det er et tall som kan øke, dersom ikke flere tar vaksinen.

Og øker innleggelsene mye, risikerer vi nye nedstenginger med de konsekvenser det får for samfunnet.

Noen er også bekymret for at vaksinen ikke gir 100 prosent beskyttelse, men vit da at selv om du skulle bli smittet som vaksinert dempes de skadelige virkningen betraktelig. Dette er altså heller ingen grunn til å avstå fra å ta vaksinen.

Det må også sies at utrullingen av vaksinen enkelte steder er forsinket fordi kommuner heller har prioritert testing og sporing av smittede foran vaksinering.

Nok ressurser må tilføres til at begge deler er mulig, men det fratar ikke hver enkelt av oss et ansvar. Tvert om; at enkelte må vente på vaksine gjør det enda viktigere at de som kan få den faktisk tar den.