Landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon – KS – trikser med tall, tåkelegger fakta og bruker skattepenger på å spre halvsannheter gjennom annonser i nettaviser. I en av annonsene sier KS at 37 av 40 fagforbund har godtatt årets oppgjør. Hva ønsker KS å fortelle omverdenen med en slik informasjon? Jo, det er at stort sett alle er enige med dem. Stemmer det?

Sannheten er, at bak tallene KS prøver å misbruke til sin fordel, finner vi 1 av 4 kommunalt ansatte og 2 av 3 ansatte i fylkeskommunen. Lærerne utgjør dermed en betydelig prosentvis andel av de ansatte. Sagt med andre ord: 25% av de ansatte i kommunen er lærere, og 65% av de ansatte i fylkeskommunen er lærere.

Vi er altså mange som er uenige med KS – mange som sier ifra at nok er nok. Annonseringen til KS er uredelig, og tåkelegger faktumet at antall lærere som har sagt nei ville fylt Aspmyra stadion ni ganger. Det er som å si at hele Norge er med, foruten tre byer: Oslo, Bergen og Trondheim.

KS har siden 2004 vist oss at de ikke ønsker å satse på lærerne, noe som igjen viser at de ikke ønsker å prioritere barn og skole. For sjette år på rad vil KS gjøre en stor gruppe til lønnstapere. I en tid med lærermangel og rekrutteringskrise er dette direkte uansvarlig av KS. Ansvaret for streiken ligger hos KS. Løsningen på konflikten ligger hos KS.

Lønnspolitikk er utdanningspolitikk: Morgendagens skole skapes ikke med gårsdagens lærerlønninger.