Det er noe forunderlig at det måtte en krig til for å få fokus på vår forsvarsevne. Fortsatt tror jeg ikke at dagens regjering helt har forstått alvoret, det ser vi spesielt i den avventede og noe feige holdningen til å hjelpe Ukraina.

Krigen i øst forteller også noe om vår etterretning og spesielt vår evne til å utlede konkret og viktig informasjon. Det er lett å telle folk og stridsvogner, men en analyse av kulturer, kvalitet på folk og soldater, lederskap mv. er ikke like enkelt. Dette er kanskje vel så viktig som antall folk og stridsvogner.

Verdensrekorden i udugelighet fra 1940 står fortsatt støtt, men av og til lurer jeg på om noen jobber hardt for å innta andreplassen. Slik var det i 2012 da det ble vedtatt en ny basestruktur. Med dette ble forsvarsevnen drastisk redusert. Ikke bare strategisk, men også økonomisk fikk vårt forsvar et skudd for baugen. Denne prosessen er et godt eksempel på hvordan utvikle en «sølemodell». Først tas det en talentløs og verdiløs beslutning og deretter lappes makkverket og kostnadene øker eksponentielt.

Overskridelsene på Evenes skal være 8 milliarder og tallene for Ørland er så vidt jeg vet, fortsatt gradert, men til sammen er det sannsynligvis passert 30 milliarder. Hvordan kunne Stortinget vedta et slikt makkverk?

Det er et stort ansvar å presentere et beslutningsgrunnlag for Stortinget, og det bør selvfølgelig være sannferdig og realistisk, det var det langt fra i 2012. I dette tilfellet var det viktigste å føre Stortinget bak lyset, men selv ikke slike handlinger får noen konsekvens. Ansvar uten konsekvens har ingen mening, men slik er det ikke i vårt «demokrati».

Hvem er så menneskene bak og hvem burde ansvarlig gjøres? Først og fremst må det være daværende statsminister og hans forsvarsminister. I tillegg bør daværende forsvarssjef og andre sentrale byråkrater tas med. En forsvarssjef skal selvfølgelig være lojal mot det politiske systemet, men når det går fullstendig galt og dette observeres, må forsvarssjefen ta initiativ og gå av. I dette tilfellet mener jeg forsvarssjefen prostituerte standens integritet. Hvis forsvarssjefen og hans stab ikke var i stand til å forutse disse merkostnadene, så har problemet en annen karakter; inkompetanse. Det er heller ikke bra at forsvarssjefens stab er samlokalisert med departementet.

Hvordan rekrutteres forsvarssjefen? Mitt inntrykk er at du må være svak, medgjørlig og sterkt lidende av misforstått lojalitet.

Samme person skal nu lede en ny forsvarskommisjon, og når vedkommende i tillegg er kavalerist, vil det neppe komme noe fornuftig ut av dette. Jeg antar at stridsvogner får en høy prioritet, men dette er sannsynligvis et stridsmiddel som i norsk geografi er utdatert. Denne jobben er sannsynligvis et resultat av en partibok knyttet til vår nye landeplage; SP.

Nasjonen er for øvrig ledet av eksperter, jeg er overrasket av hvor mange de er, men ikke like imponert over det de leverer.