Vannlekkasje oppsto i natt: – Lekkasjen er lokalisert i en kum