Derfor har Hamarøy kommune gått ut med varsel om at vannforsyningen ved Ulvsvåg vannverk er blitt mer kritisk.

– Forbruket er høyere enn at vannverket klarer å produsere nok rent vann. Det betyr at abonnentene ved Ulvsvåg vannverk kan bli fri for vann i løpet av noen timer. Abonnentene er varslet om dette i morgentimene, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Der opplyses det også at det jobbes iherdig med å løse situasjonen og at alle tilgjengelige mannskaper jobber med denne saken.

– Kommunen har fått en vanntank fra Bodø kommune til hjelp, som fylles opp fra et annet vannverk og tilføres dammen. Det jobbes med andre tiltak, blant annet med bistand fra Sivilforsvaret. Vannforbruket i Ulvsvåg må begrenses til et minimum, kun til mat og drikke, er beskjeden fra kommunen.

Det er ikke bare i Ulvsvåg at det er problemer med vannforsyningen. Flere måneder med frost har skapt store problemer for mange kommuner i Nord-Norge. Årsaken er en usedvanlig tørr vinter, med uvanlig lite snø og minimalt med nedbør.

I Beiarn er det også vannkrise. Der har vannet frosset, og nå arbeider kommunen på spreng med å få vann fra reservelagrene ned til pumpe- og renseanlegget.

Les mer om vannkrisen i Beiarn her: