Nå skal jeg gjøre noe jeg aldri før har gjordt; oppfordre til å stemme på Arbeiderpartiet. Selvfølgelig ønsker jeg at flest mulig stemmer ikke-sosialistisk, Høyre eller FRP. Men jeg innser jo at mange ikke vil ta i borgerlige partier med ildtang. Da er Ap langt å foretrekke fremfor Rødt , SV og MDG.

Ap har vært et statsbærende parti som har styrt godt i etterkrigstiden. Partiet er blitt mer og mer radikalisert, og Jonas Gahr Støre har tatt steget langt til venstre. Dette gjør at undertegnede frykter konsekvensene av sosialistisk seier ved valget. Men, og det er et stort men, Ap vil ikke ødelegge landet i samme grad som Rødt og MDG. En sikkerhet for det har vi i Ap sin underavdeling, LO. LO vil ikke se på at MDG raserer oljesektoren over natta , og dermed kaster tusener ut i ledighet, og raserer velferden.

I tillegg er MDG et totalitært parti, som nå har fått et propagandagrunnlag i den siste hysteriske klimarapporten fra politikerne i FN. Goebbels sa at hvis man gjentar en løgn ofte nok, vil folk til slutt tro det er sannhet. MDG sin propaganda er like dyktig gjennomført som det Goebbels presterte. Selvfølgelig ikke i sak, men i propaganda som politisk metode.

Hvis MDG får reell makt og innflytelse, vil vi få diktert hva som skal stå på menyen, innskrenking i folks reisevaner, påbud om ditt og datt, det vi kaller for diktatur. Partiets politikk er ikke gjennomførbart i et demokrati. Implementering av partiets politikk i full skala vil ubønnhørlig munne ut i diktatur.

Det går en massepsykose over verden; en massepsykose vi ikke har sett maken til siden Nazi-Tysklands agitatorer var aktive. Igjen to vidt forskjellige temaer, men massepsykosen som fenomen er mer utbredt nå enn i tiden 1933-1945. Da var den utbredt stort sett i Tyskland. Klimapsykosen går over hele verden. Og her finner MDG, og delvis Rødt grobunn for sin skremselpropaganda. Stem for all del ikke på de partier. Da er Ap langt å foretrekke.