Derfor blir hun ny ordfører og han varaordfører

Av

Avisa Nordlands valgekspert Stein Sneve vurderer situasjonen dagen etter valget.