Oversikten over strykninger og renummereringer på valglistene til stortingsvalget viser følgende:

Eirik Sivertsen (Ap) var den politikeren i Nordland som fikk flest strykninger med 693. Han ble strøket av 1,97 prosent av Ap-velgerne. Det er kun de som stemmer på Ap som har mulighet til å stryke en Ap-politiker.

- Jeg har full respekt for at de 693 velgerne, av de over 35000, som har stemt på Arbeiderpartiet benytter seg av retten til å gjøre endringer på listen. Det er en del av demokratiet, sier Sivertsen til an.no

Margunn Ebbesen (H) var den som fikk prosentvis flest strykninger fra sine egne velgere. Høyres toppkandidat ble strøket av 2,14 prosent av Høyres velgere. Ebbesen ble strøket 584 ganger.

- Det er normalt og vanlig at førstekandidater får strykninger. Og jeg har vært gjennom en prosess med nominasjonskamp i Nordland Høyre hvor jeg vant med to stemmers overvekt. Jeg tar med meg at jeg har fått flest strykninger, men nå er valget gjort. Og Nordland Høyre har vunnet et valg og fortsetter med to representanter. Og jeg skal forvalte den tilliten, sier Ebbesen.

Kjell Idar Juvik (Ap) var den som flest ganger ble satt på et annet nummer på en liste, såkalt renummerering der velgeren har stokket om på rekkefølgen til politikerne. 919 ganger fikk Juvik et annet nummer, mens han ble strøket 573 ganger. Det er ikke mulig å lese ut av de offentlige dokumentene hvor mange ganger Juvik er løftet høyere på listen og hvor mange ganger han er sendt nedover på listen.

Allan Ellingsen (Frp) var den som prosentvis hadde flest renummereringer - altså når vi tar med i betraktningen hvor mange stemmer partiet har fått. 3,63 prosent av Frp-velgerne flyttet på Ellingsen, mens 0,85 prosent strøk han. Ingen andre i Nordland hadde i sum flere strykninger og renummereringer enn Ellingsen, partiets stemmetall tatt i betraktning.

Her er oversikten over de med flest strykninger, samt toppkandidatene fra alle de etablerte partiene:

NavnPartiPartistemmerStrykningerProsent strykRenummereringProsent renummerering
Eirik SivertsenAp351986931,974181,19
Margunn EbbesenH272755842,143201,17
Kjell Idar JuvikAp351985731,639192,61
Hanne Dyveke SøttarFrp222504201,893571,60
Tommy R. NystadAp351984171,183210,91
Bjørn LarsenFrp222504021,813831,72
Willfred NordlundSp252073851,533291,31
Kjell-Børge FreibergFrp222503791,703161,42
Åsunn LyngedalAp351983450,987972,26
Ali HororiAp351983390,962580,73
Rita LekangAp351982390,684981,41
Jonny FinstadH272753071,136392,34
Allan EllingsenFrp222501900,858083,63
Kari Anne Bøkstad AndreassenSp252071030,415502,18
Siv MosslethSp252071920,764941,96
Dagrun EriksenKrF3284621,89451,37
Synne H. BjørbækR3905691,77691,77
Mona FageråsSV9467810,861421,50
Ida Gudding JohnsenV3510481,37691,97
Toine C. SannesMDG2932341,16561,91

Fylkevalgstyret har godkjent stortingsvalget 2017, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

1. Fylkesvalgstyret godkjenner gjennomføringen av Stortingsvalget 2017 i Nordland med de tall og merknader som fremkommer av møteboka for fylkesvalgstyret.

2. Fylkesvalgstyret oppfordrer Valgdirektoratet til å bedre sin informasjon til velgerne vedrørende eventuelle endringer på stemmeseddelen, samt se på ordningen hvordan listene kan endres.

3. Den største årsaken til at en stemmeseddel blir forkastet, skyldes manglende godkjent stempel. Fylkesvalgstyret oppfordrer Valgdirektoratet til å se på rutinene vedrørende dette.