Meningsmålinger har vært et hett tema i årets valgkamp, og flere har kritisert mediene for å være for opptatt av målinger og for lite opptatt av partienes politikk. Andre har stilt spørsmål ved meningsmålingenes troverdighet, blant annet etter skivebom både i det amerikanske presidentvalget og i Storbtitannias EU-valg.

Så da kan vi kanskje se hvordan meningsmålingene traff i Norge og i Nordland i forhold til valgresultatet.

Norge

Ifølge pollofpolls.no ble det gjennomført 14 nasjonale meningsmålinger på de få dagene i september før valget - mer enn en ny måling hver eneste dag.

Gjennomsnitt av disse 14 målingene stemte ganske godt med det endelige valgresultatet. Størst faktisk avvik var det for Høyre, som ble målt til 24,2 prosent og endte opp med 25,1 prosent. Størst relativt avvik var det for MDG, som ble målt til 4,0 prosent og endte på 3,2 prosent - altså under sperregrensen og uten utjevningsmandater.

Gjennomsnittet av de nasjonale målingene i september ga borgerlig flertall på Stortinget med 85 mot 84 mandater, mens det endelige resultatet ble 89-80, mye fordi MDG havnet under sperregrensen.

Ifølge pollofpolls.no var det TNS/TV2 som hadde de mest presise nasjonale målingene.

NorgeValgresultatMålinger i septemberAvvik
Ap27,427,20,2
H25,124,20,9
Frp15,314,60,7
SV6,05,90,1
Sp10,310,10,2
KrF4,24,50,3
V4,34,20,1
MDG3,24,00,8
R2,43,41
Andre1,91,70,2

Så skal man selvsagt ta høyde for at det kan skje faktiske bevegelser i velgermassen også i de siste dagene før valget. Et avvik betyr ikke nødvendigvis at en måling er dårlig, den kan like gjerne være et ganske presist øyeblikksbilde som senere endrer seg.

Nordland

Hva så med Nordland, der både Avisa Nordland og NRK Nordland har gjennomført tre målinger hver gjennom sommeren og høsten.

Den siste målingen til AN, utført av Infact, stemmer rimelig bra med valgresultatet - med ett stort og ett lite unntak:

Høyre ble målt til 18,2 prosent og endte på 20,3 prosent. Mens Frp ble målt til 12,1 og endte på hele 16,6 prosent.

Ikke på en eneste av de seks nordlandsmålingene var Frp så høyt, og de var aldri inne med to mandater før på valgkvelden.

Den siste målingen til NRK Nordland, også den utført av Infact, bommet også ganske grovt på Høyre og Frp, som begge ble målt for lavt. Motsatt var det for Ap og SV, som begge ble målt for høyt.

Men relativt sett bommet begge målingene mest på Rødt, som ble målt til 5,3 (AN) og 5,8 (NRK), mens de endte på beskjedne 2,9 prosent på valgkvelden.

NordlandValgresultatSiste måling fra AmediaAvvik AmediaSiste måling NRKAvvik NRK
Ap26,126,60,528,01,9
H20,318,22,117,52,8
Frp16,612,14,512,93,7
SV6,96,90,08,41,5
Sp18,619,40,819,30,7
KrF2,42,00,42,40,0
V2,63,30,73,71,1
MDG2,12,60,52,00,1
R2,95,32,45,82,9
Andre1,63,51,91,70,1

Bevegelse

- Vi vet at det er bevegelse på partiene fra siste måling til valgdag. Vi så det med Høyre i kommunevalget i 2011 og Ap sin fremgang den siste helga ved forrige stortingsvalg. At Frp mobiliserer på slutten av valgkampen er ikke uvanlig, sier NRK Nordlands distriktsredaktør og politiske kommentator Eivind Undrum Jacobsen.

Og han får følge av sin kollega i Avisa Nordland:

- Vi registrerer at vi bommer på Høyre eller Frp, eller at det faktisk har skjedd endringer i velgermassen fra 4. til 11. september. For de andre partiene stemmer målingene vår ganske godt med valgresultatet - med unntak av Rødt der det også er et stort avvik, sier ANs sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.

Undervurderte de borgerlige

Fagsjef Knut Weberg i Infact, som har gjennomført målinger for bl.a AN, NRK Nordland og VG mener at målingene har vært ganske så presise.

- Vi traff bra på den rødgrønne blokken, men undervurderte nok den borgerlige blokken. Men mye tyder på at Aps fall og Høyres og Frps fremgang aksellererte mot slutten. Det kan hende at strukturen rundt målingene denne gang undervurderte borgerlig blokk med et par prosentpoeng. Men hvis man ser på partienes utvikling fra måling til måling, fanger målingene presist opp endringer i oppslutningsbildet, og skift i politisk preferanse, mener Weberg.

Infact har gjort målinger med tilsammen rundt 100.000 intervjuobjekter i valgkampen, og disse skal nå gjennomgås etter valget.

- Det er et arbeid vi gleder oss til, og kanskje vil det også medføre endringer i strukturen for ytterligere å øke presisjonen i våre målinger, sier Weberg.

Bommer på Ap og Frp

Avisa Nordland har tidligere vurdert de siste meningsmålingene i Nordland opp mot valgresultat i de tre foregående stortingsvalgene.

I 2005 ble Ap målt til 29,9 prosent like før valget, men endte på 36,3. I 2009 ble partiet målt til 34,5 og endte på 39,3. I 2013 ble de målt til 32,6 og endte på 35,1. Men i 2017 var det altså bom stopp for denne trenden med å vokse de siste dagene.

Også Frp har scoret høyere ved valg enn på siste meningsmålinger ved alle de tre sforegående valgene, men ikke like grov bom som for Ap. Verst ved valget i 2013 da målingen viste 16,1 og valgresultatet ble 18,8.

  • Og hvis du har hengt med helt hit, så lurer du kanskje på hvem som hadde den mest presise meningsmålingen i Nordland før valget. Det var målingen som Respons gjorde på oppdrag fra Nordland Høyre.