Det er Helsingforskomiteen som inviterer internasjonale eksperter for å se til at alt går riktig for seg på valgdagen. De fleste observatørene som kommer fra tidligere sovjetrepublikker, følger stemmegivning og opptelling fra Kirkenes i nord til Arendal i sør, opplyser Helsingforskomiteen.

De er blant annet opptatt av datasikkerhet, noe som er aktualisert med regjeringens beslutning om å kreve manuell telling av alle stemmene i årets valg.

Innspill fra observatørene har flere ganger ført til endringer.

Kritikk fra observatører i 2005-valget førte til loverindring og krav om at alle må vise legitimasjon når de skal stemme.

Og etter 2013-valget ble fristen for å telle forhåndsstemmer forlenget, det skjedde etter at observatører påpekte lang reisevei blant annet i Finnmark.

De 26 internasjonale valgobservatørene dekker både stortingsvalget og sametingsvalget.

De skal besøke 13 kommuner: Arendal, Austevoll, Bergen, Drammen, Bærum, Oslo, Hattfjelldal, Mosjøen, Bodø, Porsanger, Kirkenes, Karasjok og Alta.