Den store diskusjonen, som herjer avisspaltene i disse dager, kunne kanskje ha vært unødvendig, hvis ordbruken hadde vært en annen. Vaksine-PASS får straks tankene over på reiser – ferie – moro – det som vi alle lengter mot, etter så lange måneder i ensomhet og isolasjon. Det er forståelig, hvis noen som ikke har fått eller vil få vaksinen i den nærmeste framtid kanskje føler seg diskriminert eller forskjellsbehandlet.

Ennå – før vi vet hva et slikt «pass» vil innebærer – tillegger vi det verdier det ikke har.

Det hadde kanskje vært enklere, hvis vaksinen – som andre vaksiner – hadde resultert i en vaksine-ATTEST. En slik du får, hvis du skal reise til et «Langtbortistan» Land. En som du kan vise fram, hvis du skal krysse en grense til et slikt land.

Det ville også ha vært enklere for meg, som tilhører vaksine-«adelen» – gamlinger over 80 – hvis jeg kunne vise fram et bevis på, at jeg er fullvaksinert. Nå kan jeg påstå det, men har ingen mulighet for å verifisere det. Så jeg oppfordrer til et navnebytte fra pass til attest og ber de rette myndigheter å sette i gang dette så fort som mulig!