Nabobedriften vil ikke ha nyetablering av oppdrett på land: - Smitterisikoen er uakseptabel

Artikkelen er over 1 år gammel

Framnessmolt AS er er sterkt kritisk til planene Lofoten Salmon AS har for landbasert oppdrett på Kleppstad.