«Du er dømt til å foreta valg. Det er livets største paradoks», ifølge den amerikanske forfatteren Wayne Walter Dyer (1940 -).

Vi er igjen inne i en tilnærmet ny lockdown på grunn av pandemien, med de konsekvensene det har for hele samfunnet. Alt på grunn av frykt for at helsevesenet skal knele, som er regjeringens termometer for inngripende tiltak. Kritikken mot den generelle kapasitetsmangelen i helsevesenet er massiv. Pandemien er symptomet, ikke problemet, påpekes det fra kompetent hold.

Kapasitetsproblemene lar seg ikke løse i den akutte situasjonen helsevesenet står i akkurat nå. Da er det ganske fortvilende at regjeringen velger svært inngripende tiltak mot alle, når statistikk viser at det er de uvaksinerte som blir sykest, og legger mest beslag på intensivplasser. Åtte prosent av befolkningen er ikke vaksinert. Likevel utgjør denne gruppen over halvparten av de innlagte koronapasientene, viser Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som kom onsdag. Myndighetene har helt siden pandemien startet for snart to år siden tatt med silkehansker på vaksinemotstanderne. Der andre land innfører tvangsvaksinering av befolkningen, kommer norske myndigheter med en høflig henstilling. Den tiden må være over nå.

Vaksinasjon er frivillig i Norge, og det er et viktig prinsipp. Tvangsvaksinering vil bryte ned tilliten til myndighetene, og gi grobunn for konspirasjonsteorier om at pandemien er en bløff iscenesatt for å få kontroll over befolkningen. Men det finnes en mellomvei, for å unngå total nedstengning. Koronasertifikat for bruk på arrangementer og restauranter var aktuelt, men ble lagt på hylla. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vært uenige om effekten på smitte, men nå anbefaler FHI koronapass som uvaksinerte ikke kan teste seg ut av. Og ja: Også fullvaksinerte kan bli smittet, og bringe smitten videre. Men vaksinerte blir sjeldnere smittet, og sprer mindre smitte enn uvaksinerte, de blir mindre syke og har kortere liggetid på sykehus. Dødeligheten blant uvaksinerte er mange ganger høyre enn for vaksinerte. Holdes uvaksinerte unna steder der det kan være tett med folk og fare for stor smittespredning, minimeres sjansen for alvorlig sykdom som krever innleggelse. Og kanskje kunne dagens fortvilte situasjon både i samfunnet og helsevesenet vært unngått.

Folk som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen, er selvfølgelig unnskyldt. Andre som nekter å vaksinere seg, har blitt en pest og en plage for resten av samfunnet. Av 110.000 uvaksinerte over 45 år er det under 10.000 som har medisinske grunner for ikke å vaksinere seg. De resterende 100.000 har bare seg selv å takke hvis de føler seg utestengt og stigmatisert hvis koronapass tas i bruk. Og det bør det – snarest. Ansvarsløse religiøse ledere som påstår at Vårherre tar seg av både korona og strømregningen, er direkte delansvarlig for nedstengningen av samfunnet. Vaksinemotstandere som roper om at deres personlige frihet blir krenket hvis de ikke kan gjøre hva de vil om koronapass innføres, holder nå hele Norge som gisler. Jeg gidder rett og slett ikke høre på dem lenger.

Det på tide å ta av silkehanskene. Uvaksinerte har tatt sitt valg. Det får de leve med. Eller i verste fall dø av.