Det kan bli aktuelt med en ren Ap-regjering etter valget. Det sier anonyme kilder i Arbeiderpartiet til Aftenposten.

At kildene er anonyme gjør det vanskelig å vurdere hvor reelt dette er, men NTB får saken bekreftet fra en kilde i Ap de også.

Egentlig er det ikke noe oppsiktsvekkende i at enkelte politikere i Ap helst vil regjere alene. Det springende punktet er hvor utbredt dette ønsket er i partiet, ikke minst i partiledelsen og de som skal lede regjeringsforhandlingene etter valget.

Alt disse vil si offentlig er at en regjering av Ap, Sp og SV er deres eneste plan.

Det er nok også korrekt, men dersom den planen ikke lar seg gjennomføre gjenstår to alternativer dersom det blir rødgrønt flertall; en regjering av Ap og Sp, eller en ren Ap-regjering.

Senterpartiet har for lengst gjort det klart at de ikke ønsker å regjere sammen med SV. SV på sin side har vedtatt at en eventuell regjeringsdeltakelse skal ut på uravstemning blant alle medlemmer.

Det skaper et svært vanskelig utgangspunkt for eventuelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene.

Det er derfor et helt sannsynlig scenario at disse forhandlingene bryter sammen. Enten ved at Sp sier nei i utgangspunktet, eller ved at SVs medlemmer sier nei.

Da forsvinner mulighetene for en rødgrønn flertallsregjering og da må Ap uansett ty til plan B.

Ap må nødvendigvis ha tenkt gjennom hva de da vil gjøre: Styre sammen med Sp, eller alene.

Å styre med Sp vil gi et mer solid styringsgrunnlag, antakelig må man da bare å bli enig med ett parti til for å få en sak gjennom. Ulempen er at Ap først må kompromisse seg fram til et standpunkt i regjering, for så å utvanne det enda mer i forhandlinger med andre.

En av Sps begrunnelser for å si nei til SV er da også at det vil gjøre det vanskeligere å få gjennomslag for Sps primærpolitikk. Det samme vil gjelde for Ap; de vil lettere få gjennomslag for sin primære politikk om de slipper å kompromisse med Sp først.

Så langt er alt dette spekulasjoner. Hvor det hele ender vil i stor grad avhenge av selve valgresultatet. En ren Ap-regjering avhenger nok av at Ap blir klart større enn Sp etter valget.

Slik sett kan denne lekkasjen fungere som en oppmuntring til potensielle Ap-velgere: Stemmer mange nok av dere på oss vil vi kunne regjere alene.

Men mest av alt er det nok et skremmeskudd til Sp. Et regjeringssamarbeid mellom kun Ap og Sp vil utvilsomt være til Sps fordel, fordi Ap da ikke kan bruke SV til å «balansere» politikken.

Det Ap derfor gjør er å lansere en annen løsning; at Sp holdes helt utenfor en regjering. Blir Ap store nok kan det faktisk fungere som et selvstendig alternativ.

Hvis ikke kan det i hvert fall presse Sp til å ta SV med på regjeringsforhandlingene likevel.