Velgernes dom er krystallklar. Det nye stortinget får en sammensetning med overveldende flertall mot jernbanepakka fra EU. Partiene Ap, Sp, SV, Rødt og MDG er samstemte i dette spørsmålet.

EUs fjerde jernbanepakke er ennå ikke vedtatt i EØS-komiteen der Norge, Island og Liechtenstein møter EU. Når regelverket ikke er innlemmet i EØS-avtalen, er det heller ikke folkerettslig bindende.

Velgerne har gitt Solberg-regjeringa oppsigelse. Som et siste stikk mot utakknemlige velgere varsler Erna Solberg at hun likevel akter å få jernbanepakka innlemmet i EØS-avtalen på neste møte i EØS-komiteen 24. september, altså etter valget og før det nye Stortinget trer sammen.

Dette er et forsøk på å tvinge et nytt Storting til å videreføre en jernbanepolitikk som velgerne ikke vil ha.

En slik EØS-innlemmelse mot flertallets vilje vil være respektløst overfor det norske folkestyret. Også partier som frykter for EØS-avtalens legitimitet og folkelige oppslutning, bør være bekymret.

Vi vil advare den avtroppende regjeringa mot å legge utilbørlig press på Island og Liechtenstein, noe som kan skape vansker for det framtidige samarbeidet med våre EFTA-partnere i EØS.

Beskjeden til regjeringa og våre EFTA-partnere er at det norske demokratiet må respekteres: EØS-komiteen må ta EUs fjerde jernbanepakke av sakskartet inntil ei ny norsk regjering er på plass.