35% flere kjører i rus: - Vi har blitt flinkere

Artikkelen er over 1 år gammel

Utrykningspolitiet i Nord-Norge tar flere som er i rus bak rattet.

DEL

Tallene fra Utrykningspolitiet i Nordland, Troms og Finnmark viser ikke de store endringene sammenlignet med samme periode sist år.

Men det er ett unntak:

Når det gjelder antall ruskjørere er det ei økning på hele 35% (se tabellen under artikkelen).

- Vi er ganske sikker på at økningen skyldes at vi er blitt flinkere til å avsløre rusførere, og spesielt de som er påvirket av annen rus enn alkohol, sier distriktsleder i Up, Geir Marthinsen i ei pressemelding.

Grovt sett anslår Up at 1/3 er alkohol og 2/3 er annen rus/kombinasjonsrus.

Forskjellen mellom avslørte rusførere og beslag førerkort for rus skyldes at noen har hatt lavpromille, mens andre ikke har hatt førerrett.

- For fort

Oversikten viser at det er en nedgang i antall fartsovertredelser sammenlignet med 2018 som var et år med rekordhøyt antall registrerte fartsovertredelser.

- Det er fortsatt for mange som kjører for fort, men til tross for mange registrerte fartsovertredelser må vi ikke glemme at de aller fleste veifarende opptrer med en adferd det står respekt av.

Målet med vår kontrollaktivitet er å bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte, og da vet vi at det å få ned hastigheten og få bort ruskjøringen vil gi et betydelig bidrag. Imidlertid må vi ikke glemme at uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy er en medvirkende årsak til hver tredje dødsulykke i trafikken, opplyser Up-sjefen i Nord-Norge.

Tabellen under viser resultatet av kontrollaktiviteten per første halvår 2019 for Utrykningspolitiet distrikt 5 - Nordland, Troms og Finnmark:

Artikkeltags