E d’kke rart at
alt ska bi t jord igjen
uansett kor stort
og hardt d e
at d t slutt ikke bi
et einaste spor igjen
som kainn førtell
om korsen d bei t

Ja, e d’kke rart at øyan ser
selv om de berre består av vann
og koffør kalles noen tanka
førr førstand
og koffør e tommeln
den vektigste fengern på ei hand

Og koffør finnes ordan Ja og Nei-
koffør e vi i d heile tatt tel
Ka e førskjelln på
den Breie og Smale vei
e der en Heaven og et Hell

Og ka e vitsen me å lev
når en likevel ska dø
e livet berre et bortkasta
kjas, mas og strev
D e’kke rart at noen lure og spør

Ja e d’kke trist
at vi ska bi t jord igjen
uansett kor stor og sterk vi e
At d t slutt ikke bi
et einaste spor igjen
som kainn førtell
om korsen vi bei t

Men sia dette ikke e
‘Det Virkelige Livet‘.
- så bi d sånn som nu …
Derfør lot Han profetan skrive
at vi kan få Oppleve nettopp d

Å kunne få være me på ferden
- der Oppstandelsen vil finne sted
I Hans Fredede Nye Verden
innover i Evigheters Evighet

Ja sånn at du og æ
- at Alle som ønske og vil
kan få Evig Liv v tru på Guds ord
og dermed få sleppe å bi t jord