SinkabergHansen lover en dusør på 300 kroner per laks til fiskere som fanger oppdrettslaks etter rømmingen i Tosenfjorden i Bindal på Helgeland søndag.

Søndag ble det oppdaget rømming fra en av havbruksselskapet SinkabergHansens oppdrettsmerder med 125.000 laks i Tosenfjorden i Bindal. Mandag startet SinkabergHansen gjenfangst med et 70 fots fiskefartøy, skriver Trønder-Avisa.

Hvor mange laks som rømte de åtte til ti timene før hullet i merden ble oppdaget, er ikke avklart.

– Fisk som rømmer permanent, er det siste vi ønsker. Derfor håper vi at både en innleid aktør, samt så mange fritidsfiskere som mulig, vil redusere antall laks på avveie, skriver konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen i en pressemelding.

Den rømte fisken har en snittvekt på 2,6 kilo, er helt frisk og velegnet til konsumering.

Selskapet skriver at fritidsfiskere som fanger laks i nærheten av anlegget, tilbys 300 kroner i dusør for hver fisk som fanges. Som dokumentasjon må de levere fettfinnen fra bakerst på ryggen til laksen.