(Sarpsborg Arbeiderblad): I lang tid har Bjørn Haugom (72) forsøkt å få den unge kvinnen i slutten av 20-årene som leier leilighet av ham i sentrum kastet ut, etter flere hendelser med hærverk, bråk, rus og politiet på døren. Men 72-åringen opplever at han møter stengte dører og at ingen vil hjelpe.

– Det er et mareritt. De gjør hærverk, bråker og ødelegger, politiet er ofte på døren og naboene er redde, men likevel har jeg ingen rett til å kaste henne ut. Det er en utrolig fortvilende situasjon, sier 72-åringen.

Han har gitt henne oppsigelse, anmeldt flere hendelser som har skjedd i eller rundt leiligheten og vært i kontakt med Nav gjentatte ganger ettersom kvinnen leier leiligheten med Nav-garanti, men saken står fremdeles stille og leieboeren fortsetter å gjøre livet vanskelig for både Haugom, naboer og butikkdrivere i nabolaget.

– Jeg har hatt med meg to representanter fra Nav til leiligheten for å vise dem tilstanden, men de rister bare på hodet og sier at det er hun som er leietaker og ikke dem, så de fraskriver seg alt ansvar. De skjuler seg også bak taushetsplikten når jeg spør hvorfor de ikke opplyste meg om hvem denne personen er før hun flyttet inn, sier han fortvilet.

Mer og mer bråk

Leieboeren flyttet inn i sentrumsleiligheten i begynnelsen av juli for ett år siden. Haugom hadde hilst på henne et par ganger og hadde et helt annet inntrykk av den personen han møtte i forkant av innflyttingen, sammenlignet med i dag.

– Hun virket helt normal, men så gikk det noen måneder og så ble det bare mer og mer bråk og klager fra naboer rundt, sier han.

72-åringen leier også ut fem andre leiligheter i samme bygg, og forteller om naboer som er redde for å oppholde seg hjemme og som har tatt kontakt med Haugom for å få ham til å gjøre noe med situasjonen.

– Han ene vil knapt være hjemme fordi han ikke føler seg trygg, så jeg har vært nødt til å skifte lås hos ham så han skal ha det litt tryggere. Jeg er på en måte også ansvarlig for at disse naboene skal ha det bra og hjemmet skal være det tryggeste man har, men det er det jo ikke i denne saken og det er dypt fortvilende. Jeg føler jeg har prøvd alt, men jeg får ikke gehør, sier han.

Store ødeleggelser

Av episoder som har skjedd i og rundt leiligheten i løpet av året leietakeren har bodd der, trekker 72-åringen fram flere hendelser.

– Hun har for eksempel flyttet et badekar inn på badet uten at det er koblet til noe sluk. Så bruker hun dusjen til å fylle opp badekaret og drar opp proppen så vannet flyter utover gulvet når det skal tømmes. Det har blant annet ført til at taket i førsteetasje der næringslokalet holder til ser slik ut. Det renoverte jeg for over en halv million kroner for seks år siden, sier han og viser fram et bilde før han fortsetter:

– Leietakeren prøvde å gi meg skylden ved å si at det er noe galt med rørene, men da jeg fikk en rørlegger til å kontrollere dem i etterkant av hendelsen, sa han klart og tydelig at det ikke var noe galt med rørene og at skadene kom som følge av at vannet hadde fått flyte utover gulvet.

Om det er større skader i gulvet som følge av dette, får han ikke sjekket før en fra forsikringsselskapet har tatt en titt.

– Men det er dessverre ikke mulig å få til før hun er ute av leiligheten. Jeg pusset opp leiligheten før hun flyttet inn, slik at den skulle være klar og nyoppusset, men nå må det nok pusses opp for mangfoldige tusen igjen, sier han og ser ned i bordet.

Byggskum i varmepumpe

I stua er den ene veggen tagget ned, og karmen på den ene døren er revet ut og døren er flyttet ned i kjelleren. I tillegg har vinduet skader som følge av at noen har brutt seg inn, og taket på bygget, som ble renovert for to år siden, har også fått skader.

– Taket utvendig la jeg om for to år siden og kostet på flere hundre tusen kroner. I dag ser det ikke ut, for det er dratt madrasser utover, hun kaster sko og klær der og det ser ikke bra ut. Hva hun og de som besøker henne egentlig holder på med her er ikke godt å si, men dette er virkelig et mareritt, sier 72-åringen.

I tillegg mener Haugom at leietakeren har ødelagt en varmepumpe til over 40.000 kroner som er tilknyttet tatoveringsstudioet i første etasje, ved at det har blitt sprayet byggskum i den for få den til å stoppe. Han mener hun eller venner av henne også har klippet over ledningen til varmtvannsberederen i kjelleren, slik at utleieren også måtte betale en elektriker for å ordne dette.

Haugom forteller også om gjentatte episoder hvor politiet har vært på døra for å ta med seg leietakeren.

– Det kommer alltid to til fire politifolk og ambulanse til leiligheten for å ta henne med seg når hun er ruset. De har gitt meg beskjed om at jeg skal ringe dem først hvis jeg skal ta meg inn i leiligheten, fordi de kjenner til henne fra før.

Naboer har også funnet blod i oppgangen til bygget, og Haugom har selv sett tilstanden som er på innsiden av leiligheten. Nylig fant han også en håndskrevet lapp på utsiden av bygget, hvor det står at vedkommende som har skrevet lappen skal «ha to gram».

Lever i et mareritt

Nå håper 72-åringen at han snart skal våkne fra marerittet og at saken skal bli avsluttet. Han ønsker at leietakeren må ut av bygget slik at naboene igjen kan føle seg trygge og han kan få tilbake nattesøvnen.

– Dette tærer veldig på. Hvorfor skal en privatperson ta støyten for Nav og kommunen?, spør han retorisk før han fortsetter:

– Hun kan rett og slett ødelegge leiligheten uten at jeg har rett til å kaste henne ut. Jeg har sendt oppsigelse for mange måneder siden, levert flere anmeldelser og tatt dette til tingretten, men hun må få rett til å svare for seg før noe skjer, så nå har hun engasjert en egen advokat. Når begjæringen om utkastelse skal behandles er fremdeles usikkert, men jeg har fått signaler på at det vil skje i august, og muligens før hvis jeg har flaks. Ettersom hun har engasjert advokat, må også jeg det, og det koster jo også penger. Det eneste jeg vil er å få henne ut og vekk, for det går utover de andre naboene.

72-åringen frykter at det kan skje en alvorlig hendelse før han får gjennom at leietakeren må flytte.

– Jeg frykter at det kan skje en alvorlig hendelse hvis noe ikke snart skjer. Hva skal dette ende i?, undrer han.

Skylder husleie

De siste månedene har Nav ført inn penger til leietakerens konto slik at hun skal betale husleie til Haugom, i stedet for at pengene går direkte fra Nav til utleieren slik de gjorde tidligere. Det har ført til at leietakeren i dag er skyldig flere måneder i husleie.

– I tillegg har hun ikke betalt strømregning på flere måneder, så den garantien fra Nav er ikke så mye verdt, sier han fortvilet.

Han reagerer også på at Nav mener at garantidatoen løper fra datoen kontrakten ble skrevet, som var 1. juli 2020, og ikke fra datoen da garantiordningen først kom i orden, som var 5. oktober samme år.

– Det vil si at de mener garantien skal være over fra juli i år, men vedtaket ble ikke sendt til meg før tre måneder etter at kontrakten ble skrevet, så jeg vet ikke om hun lenger har garanti fra Nav, som igjen betyr at jeg kanskje ikke får husleie, sier han og tilføyer:

– Det er en 80 kvadratmeter stor leilighet som leies ut mye rimeligere enn tilsvarende leiligheter midt i sentrum, så det er kjedelig at dette skal være takken for at man prøver å hjelpe folk som trenger bolig.

– Hva tenker du når du vet det du i dag vet om Nav-garanti?

– At jeg aldri, aldri skal takke ja til det igjen. Dette var første gang jeg har noen på Nav-garanti som leier hos meg, men det skjer aldri igjen, svarer han kontant.

Forstår fortvilelsen

Haugoms advokat Håkon Jordan-Nilsen forstår godt at klienten er frustrert.

– Dette har vært et meget problematisk leieforhold for min klient. Han har gitt leietaker mange sjanser til å endre holdning, men det har ikke blitt bedre, snarere bare verre. Jeg har full forståelse for at min klient er fortvilet. Han ville ha leietakeren ut med en gang omfanget ble kjent, men det har vist seg å ikke være så enkelt, sier han til SA.

Han peker på at leietakere i Norge er godt beskyttet, og at det derfor skal en del til for å få noen kastet ut av boligen de leier.

– Leietakere i Norge har et ganske sterkt vern der det er egne regler for hvordan man skal gå fram for å avslutte et leieforhold. I denne saken har tingretten kalt inn til muntlig forhandling, etter at saken er overlevert dem av min klient, sier Jordan-Nilsen.

Han tror leietakeren vil være nødt til å flytte ut av leiligheten på kort varsel, dersom tingrettsbehandlingen vipper utleiers vei.

– Ved rettens avgjørelse i vår favør, vil utkastelse av leietaker skje ganske raskt. Da er det namsfogden som tar seg av det, sier han.

Mellom leietaker og utleier

Jon Stanley Fredriksen, leder av Nav i Sarpsborg, kan ikke uttale seg om enkeltsaker uten å være fritatt fra taushetsplikten, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag i denne saken. Han forteller at depositumsgaranti fra Nav ment som en sikkerhet for utleier der leietakere ikke har anledning til å stille depositum selv.

– I utleieforhold hvor Nav bistår med depositumsgaranti dekker vi kostnader inntil tre måneders leie. Dette er en sikkerhet for utleier om noe blir ødelagt i leiligheten eller om husleien ikke blir betalt. Informasjon om dette gis i brev som utleiere får fra Nav i saker hvor Nav bistår leietaker, skriver han i en e-post til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Leietaker i denne har Nav-garanti, men utleier hevder hun likevel er skyldig flere måneder med husleie, fordi pengene blir satt inn på hennes konto og ikke betales direkte til utleier. Hva gjør dere i slike situasjoner?

– Et leieforhold er et privatrettslig forhold mellom utleier og leietaker. Selv om det foreligger en depositumsgaranti er leietakers økonomi en privatsak. Det betyr at leietaker har ansvar for egen økonomi og er selv ansvarlig for å betale husleie i henhold til den kontrakt leietaker har inngått med utleier. I tilfeller hvor Nav bistår en leietaker økonomisk med husleie kan denne, dersom leietaker er villig til dette, utbetales direkte til utleier. Dersom leietaker har inngått en avtale med Nav om frivillig trekk, gjelder imidlertid et slikt frivillig trekk som hovedregel bare til leietakeren selv avslutter dette, skriver Fredriksen videre.

– Utleier hevder leietaker har gjort hærverk og sørget for at store deler av leiligheten, som for øvrig var nyoppusset da hun flyttet inn, må pusses opp igjen når leietaker er ute. Hvilken rolle har Nav og Nav-garanti i en slik sammenheng? Har dere noe ansvar?

– I tilfeller hvor Nav har stilt en depositumsgaranti er Nav sitt ansvar å utbetale et dokumentert krav i henhold til den gitte depositumsgarantien. Nav har også generell råd- og veiledningsplikt om hvordan man skal stå i leieforhold til innbyggere som har behov for det og ønsker det. Et eventuelt rettskrav ovenfor en leietaker utover den garanti som Nav har gitt, må utleier selv eventuelt følge opp. Hvis man som utleier har grunnlag for det kan man begjære utkastelse gjennom henvendelse til namsmannen. Hvordan man går fram for å gjøre dette finnes det god veiledning til på nettsidene til politiet, skriver Nav-lederen videre på spørsmål fra SA.

SA har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med leietakerens advokat uten å lykkes.