[Nettavisen] Du kan risikere å måtte betale skatt for utlegg du gjør for jobben med kredittkort som gir flybonuspoeng.

Det er behørig skrevet om at fra nyttår har arbeidsgiver plikt til å rapportere og skatte av ansatte-goder, som flybonuspoeng. Dette gjelder bruk av bonuspoeng både i arbeidstid og i privat ærend.

Men det viser seg at de fleste ikke får bonuspoeng bare ved kjøp av flyreiser.

– Majoriteten av våre kunder har flest opptjente eurobonus-poeng fra alt annet enn kjøp av flyreiser. Andre kjøp står nå for bortimot 60 prosent av poengene, sier pressetalsmann Knut Morten Johansen i SAS Norge, til Dagens Næringsliv.

Finansdepartementet forteller til Dagens Næringsliv at Skattedirektoratet har lagt til grunn at det likevel ikke vil være skatte- eller rapporteringsplikt for bagatellmessige bonuser, som arbeidstakeren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver.

Bonusens størrelse, hvor store beløp det gis bonus på og hvor ofte den ansatte gjør slike innkjøp, avgjør om den er å anse som bagatellmessig. I første omgang er det arbeidsgiver som har rapporteringsplikten, og som må vurdere dette.

Noen selskaper har valgt å være «føre-var» på dette området, ved å nekte ansatte bonuspoeng på private reiser.