Fremskrittspartiet har fått med Høyre, Rødt, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljløpartiet De Grønne i fylkestinget i Nordland på en uttalelse om tiltak for å sikre norske veier. Det kommer fram i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune onsdag.

Bakgrunnen for uttalelsen fra partiet og støtten fra fylkestinget, er en utredning som viser at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å være involvert i en ulykke – sammenlignet med norske biler.

Det er i rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at denne statistikken kommer fram. I tillegg til eneulykkene, har de utenlandske vogntogene dobbelt så stor risiko for møteulykker.

– Dette er et svært stort problem som både er en stor kostnad ved berginger og stengte veier, og ikke minst den risiko dette utgjør for øvrige trafikanter, sier gruppeleder i FrP, Richard Dagsvik.

– Det jobbes godt med dette fra regjeringen sin side, men vi føler at dette er så viktig at jobben må intensiveres enda mer. Vi har ingen liv å miste, legger han til.

Av tiltakene Nordland fylkesting ber regjeringen iverksette er blant annet å øke kontrollen på tunge kjøretøy, ytterligere innskjerping av krav til dekk, samt at samtlige sjåfører skal ha dokumentert og tilstrekkelig med utdanning på vinterkjøring.