2021 startet med magasinfylling på 10% høyere enn normalen. Det var normal magasinfylling helt til sankthans.

Juli og august var tørre sørpå. Likevel eksporten Norge 3,4 Twh og magasinene, de neddemmede innsjøene krympet.

Hadde overføringskapasiteten til Sør-Norge vært bedre hadde også vi i nord hatt samme strømpris som søringene.

Et sjølstendig land ville strupet eksporten når magasinfyllinga nærmet seg normalen ved sankthans og meteorologene meldte tørt vær. Men 22. mars 2018 ble Norge en del av EUs energiunion og med ACER til å passe på at det er friest mulig flyt til gjeldende markedspris.