Gå til sidens hovedinnhold

Utdanningstilbudet i Nordland må tilpasses nærlingslivets behov

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LOs regionkonferanse er bekymret over hvilken måte arbeidslivet nå rigger seg for fremtiden.

Hver enkelt arbeidsgiver må ta ansvar sammen med de tillitsvalgte for å gjøre seg kjent med eget behov. Det er ikke en god metode å bare satse på et utdanningsnivå, men i stedet sikre seg en bredere helhetlig kompetanse i virksomheten. Hver enkelt sin kompetanse er viktig. Vi trenger både spesialisten, men vi trenger også generalisten. Vi trenger fagarbeideren og vi trenger ansatte med høyskole og universitetsutdannelse. Vi må hele tiden være sikker på at rett person er på rett plass.

I Nordland er vi tjent med at hver enkelt innbygger blir brukt med sitt ypperste potensiale. Noen vil kunne trenge påfyll av kompetanse for å kunne imøtekomme behovet som arbeidsgiver, brukere eller kunder trenger. I slike tilfeller er desentraliserte utdanninger avgjørende for muligheten for å utdanne og beholde arbeidskraften i fylket vårt. Tilbudsstrukturen for både videregående, fagskoler, høyskoler og universitet må være tilrettelagt og utbygd for å imøtekomme privat og offentlig sektors behov for tidsriktig kompetanse. Ikke minst er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet avgjørende for at den fremtidige arbeidskrafta har oppdatert kunnskap på plass. Både relevant praksisbasert opplæring og tilstrekkelig med lærlingplasser må satses på og settes i system.

LO s regionkonferanse oppfordrer hver enkelt arbeidsgiver i Nordland om å snarest sette i gang et arbeid som vurderer hva de skal ha utført i virksomheten, hvilken kompetanse de trenger for å få gjort jobbene og hva de har i dagens arbeidsstokk. Først da kan de avdekke hva de trenger, og tilbudsstrukturen rigges i tråd med dette behovet. Rett person på rett plass, krever et godt samarbeid mellom alle aktørene i arbeidslivet.

LOs regionkonferanse ser med stor bekymring på en sterk sentralisering som foregår i universitetssektoren. Vi ønsker fortsatt en desentralisert utdanning i Nordland.

Kommentarer til denne saken