Store utfordringer for universitetet

Nord universitet er et resultat av den mest omfattende fusjonen i høyere utdanning her i landet. Utfordringene står i kø.