32 rektorer ber om tillit for styret

Nord Universitet. Foto:Tom Melby

Nord Universitet. Foto:Tom Melby Foto:

DEL

32 rektorer for private og statlige høgskoler, og samtlige universiteter i Norge, ber «om respekt for den oppgaven og det ansvar som universitetsstyret er satt til å forvalte i denne prosessen, og at institusjonenes øverste organ vises den helt nødvendige tillit til å fatte vedtak til beste for studentene, regionen og institusjonen», skriver Khrono.

Alle rektorene understreker at det er en krevende omstilling for Nord universitet.

På Universitets- og høgskolerådets hjemmesider skriver rektorene også at den institusjonelle autonomien er avgjørende for at universitetene og høgskolene skal fylle sitt samfunnsoppdrag, og den forvaltes godt av institusjonene.

De peker også på at styrene skal påse at institusjonene tilbyr utdanning, utfører forskning, bidrar til innovasjon og samarbeider med samfunns- og arbeidsliv lokalt og regionalt, slik de er pålagt av Stortinget.

Her er navnene på alle rektorene:

 1. Mari Sundli Tveit, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 2. Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen
 3. Svein Stølen, Universitetet i Oslo
 4. Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet
 5. Gunnar Bovim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 6. Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger
 7. Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge
 8. Curt Rice, OsloMet - storbyuniversitetet
 9. Arne H. Krumsvik, Høyskolen Kristiania
 10. Ole Gustavsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 11. Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
 12. Johann Roppen, Høgskulen i Volda
 13. Nina Skarpenes, Politihøgskolen
 14. Frank-Ole Thoresen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 15. Jørn Mortensen, Kunsthøgskolen i Oslo
 16. Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole
 17. Peter Tornquist, Norges musikkhøgskole
 18. Hanne Solheim Hansen, Nord Universitet
 19. Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet
 20. Kathrine Skretting, Høgskolen i Innlandet
 21. Gunvor Guttorm, Samisk høgskole
 22. Frank Reichert, Universitetet i Agder
 23. Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold
 24. Vidar L. Haanes, MF vitenskapelig høyskole
 25. Inge Jan Henjesand, Handelshøyskolen BI
 26. Øystein Thøgersen, Norges handelshøyskole
 27. Ingunn Moser, VID vitenskapelige høgskole
 28. Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar Teologiske Høgskole
 29. Erik Waaler, NLA Høgskolen
 30. Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole
 31. Louise Dedichen, Forsvarets høgskole
 32. Lars Mathisen, Lovisenberg diakonale høgskole

Artikkeltags