Rekord for Nordlandsforskning: - Et tegn på vitenskapelig kvalitet

Nordlandsforskning gikk rett til værs i antall publiseringspoeng i 2018.