Nord legger ned på Nesna: – En sorgens dag for Nesna, Helgeland og utdanningsnorge

Marius Meisfjord Jøsevold (SV) mener politikerne som åpnet for fusjonene innen høyere utdanning ikke kan ha sett for seg at dette kunne bli følgen.