Ministeren vil ikke gripe inn dersom studiested Nesna blir nedlagt